Rezerwat Archeologiczne Krzemionki

Muzeum Archeologiczne Krzemionki

Odległość od Wilnature Bałtów: 10 km

Zaledwie 10 km od Kempingu Wild Nature znajduje się jeden z największych i najlepiej zachowanych kompleksów kopalnianych krzemienia pasiastego na świecie! Kopalnie te funkcjonowały już w epoce neolitu oraz we wczesnej epoce brązu i przetrwały do dzisiejszych czasów w prawie nienaruszonym stanie. Ze względu na swą unikalność, w 2019 roku Krzemionki zostały wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Podziemna trasa dostępna dla zwiedzających kopalnię

Sama trasa dla zwiedzających liczy 1,5km z której najciekawsza część licząca 500 metrów znajduje się pod ziemią. Jest to jedyna tego typu trasa podziemna na świecie udostępniona dla turystów. Podczas zwiedzania można zobaczyć oryginalne szyby i komory, hałdy górnicze oraz zagłębienia po wykopaliskach.

Na podstawie dokumentacji archeologicznej na terenie rezerwatu została zrekonstruowana pradziejowa osada, zatem można sobie wyobrazić jak wyglądało życie i praca ówczesnego ludu w kopalniach krzemienia. 

Zbiory Muzeum

Muzeum prowadzi i stale rozwija własną działalność badawczą w regionie oraz prezentuje zbiory zabytków archeologicznych dotyczących górnictwa oraz przetwórstwa krzemienia pasiastego. Wśród zasobów można zobaczyć naczynia oraz narzędzia codziennego użytku, broń, ozdoby czy przedmioty służące do obrzędów religijnych. 

Zwiedzanie odbywa się tylko z przewodnikiem, który zabierze nas na dwugodzinną, niezwykłą podróż do epoki neolitu.