Finansowanie projektu

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Operacja pn. Rozpoczęcie działalności gospodarczej związanej z zakwaterowaniem – wynajem namiotów Tipi zrealizowana przez firmę H&W Iwona Hibszer-Wyroda została zrealizowana dzięki wsparciu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”