Rezerwat przyrody

Przyrodnicze ścieżki spacerowe w Dolinie lessowych wąwozów

Odległość od Wilnature Bałtów: 1 km

Dla koneserów turystyki pieszej polecane są trasy krajoznawcze wokół Bałtowa. Ścieżki spacerowe dzielą się na dwa typy różniące się od siebie poziomem trudności – łatwiejsze, o równej nawierzchni mające długość kilku kilometrów, oraz te bardziej wymagające prowadzące przez leśne dróżki i wzniosłe pagórki. 

Każda z tras jest oznaczona kolorem, a opis w miejscu rozpoczęcia trasy zawiera podstawowe informacje takie jak dystans, przybliżony czas wędrówki oraz walory przyrodnicze terenu. Podczas pieszych wycieczek można podziwiać przepiękne wąwozy lessowe, zróżnicowaną roślinność, fragmenty krętej rzeki Kamiennej oraz malownicze widoki okolic Bałtowa. Na każdej z tras można zobaczyć wyjątkowe atrakcje regionu takie jak opuszczony pałac Druckich-Lubeckich,  kościół pw. Matki boskiej Bolesnej lub pracownię garncarską w rezerwacie przyrody Ulów, usytuowaną w otoczeniu malowniczych wzniesień i alei pomnikowych dębów.